Korzystanie z usługi rekrutacyjnej w abonamencie da Państwu możliwość nieograniczonej sezonowo rekrutacji pracowników do Waszej firmy. Przez cały okres trwania umowy, Państwa wytyczne i zapotrzebowanie będzie widoczne w naszych biurach partnerskich. Cena abonamentu uzależniona będzie od ilości wakatów i konsultowana indywidualnie na podstawie uprzednio wypełnionego formularza kontaktowego. Umowa zawarta będzie na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania, jeśli usługa nie spełni Państwa oczekiwań.

Formularz kontaktowy:

Proces współpracy:

  1. Złożenie zamówienia –  czyli ustalenie wszelkich oczekiwań Waszej firmy wobec pracowników oraz formy i warunków współpracy.
  2. Przygotowanie i aktywacja procesu rekrutacji – Wasza oferta z konkretnym opisem warunków współpracy zostaje złożona i rozpatrzona w naszym biurze.
  3. Weryfikacja kandydatów – będziemy przesyłać Państwu oferty kandydatów spełniających Wasze kryteria.
  4. Koordynacja wyjazdu – po wybraniu danego kandydata wspólnie ustalamy i omawiamy termin oraz miejsce jego przyjazdu, a Państwa obowiązkiem jest odebranie kandydata o wyznaczonej godzinie i we wskazanym miejscu.
  5. Okres gwarancji– abonament nie jest objęty gwarancją. W trakcie złożenia zamówienia, ustalamy jak długi będzie okres próbny zatrudnienia pracownika, a po jego upływie będziemy oczekiwać na informację o jego zatrudnieniu lub nie by ponownie wysyłać oferty.
  6. Rozliczenie – kiedy umowa zostanie podpisana wystawiamy fakturę VAT i czekamy na jej uregulowanie. Natychmiast po pierwszej wpłacie rozpoczynamy powyższy proces.