Zważywszy, że to nasza agencja jest pracodawcą delegowanych pracowników, bardziej korzystną i zręczną formą współpracy jest Leasing personelu, polegający na elastycznym wynajęciu pracowników przez dowolny okres czasu. Odpowiadamy również za  zgłoszenie do ZUS, naliczanie składek, podatków, rozliczanie wynagrodzeń, rozliczanie urlopów i zwolnień lekarskich, zatrudnianie i zwalnianie oraz sprawy związane z legalnością zatrudnienia.

Formularz kontaktowy:

Proces współpracy:

  1. Złożenie zamówienia (podpisanie kontraktu) – czyli ustalenie wszelkich oczekiwań Waszej firmy wobec pracowników oraz formy i warunków współpracy.
  2. Przygotowanie i aktywacja procesu rekrutacji – Wasza oferta z konkretnym opisem warunków współpracy zostaje złożona i rozpatrzona w naszym biurze.
  3. Rozpoczęcie pracy –  w dniu wcześniej ustalonego terminu pracownicy przyjeżdżają do Waszego miejsca pracy. Nasi pracownicy posiadać będą  karty czasu pracy co ułatwi nam liczenie faktycznie przepracowanych godzin. Nieodzowne jest również wskazanie osób koordynujących z naszej i Waszej strony.